Управителен съвет

Васил Симов – Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет
Васил Симов – Изпълнителен директор и председател на Управителния съвет

Васил Симов е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българо-американска кредитна банка. Избран е за член на Управителния съвет и изпълнителен директор по решение на Надзорния съвет (съответно на Управителния съвет) от 22 юли 2011 г.

Васил Симов е и член на Съвета на директорите на „СИЕСАЙЕФ” АД, мажоритарен акционер в БАКБ. Преди да се присъедини към ръководния екип на БАКБ, Васил Симов заема ръководни позиции в „СИБАНК” АД. През 2001 г. е избран за член на Управителния съвет, а през 2002 г. за председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „СИБАНК” АД. От 1998 г. до момента Васил Симов е председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на „Софийска стокова борса” АД. От 1994 до 1996 г. Симов е председател на Надзорния съвет на „Общо застрахователно дружество” АД.

Васил Симов е магистър по икономика от ВИИ „Карл Маркс” и притежава квалификации по „Търговия с деривативни и финансови инструменти” от Commodity Futures Trading Commission, Washington D.C., САЩ, и „Борсова търговия с фючърси” от ACDI/ VOCA, Washington D.C., САЩ.

Илиан Георгиев - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Илиан Георгиев - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет

Илиан Георгиев е избран за член на Управителния съвет на Българо-американска кредитна банка с решение на Надзорния съвет от 14 декември 2011 г., а на 10 септември 2013 г. е избран за изпълнителен директор на банката.

Преди да се присъедини към ръководния екип на БАКБ, е бил началник отдел „Големи корпоративни клиенти“ и Заместник-началник на управление „Корпоративно банкиране“ на Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка). От септември 2003 г. до ноември 2005 г. ръководи екип в отдел „Големи корпоративни клиенти“ на Пощенска банка. През периода април 1998 г. – август 2003 г. той работи за Стопанска и инвестиционна банка АД като през 2001 г. е назначен на поста началник отдел „Корпоративни кредити“.

Илиан Георгиев притежава магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство и контрол“.

Лорета Григорова - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Лорета Григорова - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет

Лорета Григорова е избрана за член на Управителния съвет на Българо-американска кредитна банка с решение на Надзорния съвет от 11 декември 2014 г., а от 2 юли 2015 г. е избрана за изпълнителен директор на БАКБ.

До назначаването й за изпълнителен директор заема поста директор дирекция „Управление на риска“ в банката. Преди да се присъедини към екипа на БАКБ, в периода 2006-2011 г., Лорета Григорова ръководи дирекция „Управление на риска и стратегическо планиране“ в ТБ Инвестбанк АД. През периода 1998-2006 г. тя работи първоначално като началник отдел „Отчетност и анализ на банковата дейност“, а впоследствие – като директор дирекция „Управление на риска“ в ДЗИ Банк АД. През 2005-2006 г. Лорета Григорова е председател на Комитета по икономическа политика към АТБ и член на Временния комитет по прилагане на Базел 2 към АТБ. През годините тя е член на кредитните съвети и комитетите за управление на активите и пасивите в ТБ Инвестбанк АД и в ДЗИ Банк АД. В предходни периоди е заемала различни позиции в сферата на банковата отчетност в БРИБ АД и ТСБанк АД.

Лорета Григорова има магистърска степен по специалност „Финанси“ от Университета по национално и световно стопанство. Тя има специализация по специалност „Банки и банково дело“ от Института за следдипломна квалификация.

Силвия Кирилова - Член на Управителния съвет
Силвия Кирилова - Член на Управителния съвет

Силвия Кирилова е член на Управителния съвет на Българо-американска кредитна банка от март 2009 г.
От 2001 г. тя е юридически съветник на банката, а от 2005 г. е главен юрист на БАКБ.

През периода 2000-2001 г. работи за Емпорики Банк (Търговска банка на Гърция) като директор на канцеларията на главния изпълнителен директор на банката. Във времето между 1996-2000 г. e първоначално сътрудник „Корпоративни отношения”, а след това – юридически съветник на „Интерлийз” АД, където специализира в областта на търговското право, финансовите и лизинговите сделки.

Силвия Кирилова е адвокат и член на Софийската адвокатска колегия от 2001 г. Завършила е магистратура по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и има магистърска степен по международно търговско право от Централния европейски университет (акредитиран от The New York State Education Department).