Кредитополучатели: 

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Цел на кредита: 

оборотни средства

Валута: 

лева, евро

Срок: 

до 60 месеца

Минимална сума на кредита: 

20 000лв. или равностойността във валута

Максимална сума на кредита: 

2 000 000лв. или равностойността във валута

Отпускане: 

еднократно/на траншове

Лихвен процент (на годишна база): 

до 7%

Такси и комисиони: 

  • съгласно Тарифата на банката
  • Такса за разглеждане на документи: без такса