Потребителски кредит „Моят зелен дом“

Виж повече

Видео чат

Потребителски кредит „Моят Зелен Дом“ е предназначен за финансиране на:

 • Покупка и монтаж на енергоефективни прозорци – PVC, алуминиева и дървена дограма;
 • Изолация на стени, покриви и подове;
 • Покупка и монтаж на енергоефективни котли на биомаса и системи;
 • Покупка и монтаж на слънчеви колектори за топла вода и системи;
 • Покупка и монтаж на енергоефективни газови котли, газови инсталации и съоръжения;
 • Покупка и монтаж на термопомпени системи за отопление и климатизация;
 • Сградни фотоволтаични системи;
 • Газификационни системи и системи за централно отопление;
 • Рекуперативни вентилационни системи.

И още:

 • За всеки нов кредитополучател – БЕЗПЛАТНА регистрация за BACB Plus, първата виртуална банка в България.

Валута: лева

Максимален размер: до 20 000 лв.

Максимален срок:

 • за кредити с размер до 10 000 лв. – до 7 години (84 месеца);
 • за кредити с размер от 10 001 до 20 000 лв. – до 10 години (120 месеца).

Обезпечение:

Залог на работна заплата и поръчителство:

 • до 5 000 лв. – със залог на работна заплата и БЕЗ поръчител;
 • от 5 001 до 15 000 лв. – със залог на работна заплата и един поръчител;
 • от 15 001 до 20 000 лв. – със залог на работна заплата и двама поръчители.

Поръчителство (без превод на работна заплата):

 • до 10 000 лв. – един поръчител;
 • от 10 001 до 20 000 лв. – двама поръчители.

Погасяване: с месечни анюитетни вноски

Годишен лихвен процент:

С превод на работна заплата
8,65% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка при срок на издължаване до 7 години 9,65% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка при срок на издължаване над 7 години
Без превод на работна заплата
9,65% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка при срок на издължаване до 7 години 10,65% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* плюс фиксирана надбавка при срок на издължаване над 7 години

*Считано от 01.01.2021 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за кандидатстване и проучване – 70 лв., дължими на два етапа:
  - при подаване на искането за кредит – 20 лв.;
  - при подписване на договора за кредит – 50 лв.;
 • Такса за предсрочно погасяване – БЕЗ такса.

ГПР: 9,38%, изчислен при размер на кредита 20 000 лв., срок на изплащане 5 години, лихвен процент 8,65% при превод на работна заплата, такса за кандидатстване и проучване 70 лв., 2,50 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредитаи месечна такса за поддръжка на разплащателната сметка, обслужваща кредита с издадена към нея дебитна карта 2,50 лв.

Брой месечни вноски: 60

Месечна анюитетна вноска: 411,78 лв.

Обща сума за връщане: 24 899,18 лв.

Общи разходи по кредита: 4 899,18 лв.

Кредитен калкулатор

*стойностите на калкулатора са примерни

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 8.65%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 9.65%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 9.65%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 10.65%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

Документи