Директива PSD2

В съответствие с разширената Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366 и „Законът за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС) БАКБ предлага портали, предназначени за доставчици на платежни услуги (TPPs).

Предлаганите услуги са базирани на Националния технически стандарт БИСТРА (Банкови Интерфейси за Стандартизирани Разплащания) и удовлетворяват изискванията на ЗПУПС и Директива (EU) 2015/2366 (PSD2). За TPPs са публикувани:

  • API интерфейси по БИСТРА
  • Услугите „Информация по сметка“, „Иницииране на плащане“ и „Потвърждение за наличност на средства по сметка“
  • Система за управление на съгласията на потребителите на TPPs
  • Портали за разработчици, включващи документация и тестова среда (sandbox) на английски език

За достъп до средите:

Считано от 07.01.2020 г. БАКБ публикува на 3 (три) - месечна база статистическата информация за сравнение на достъпността на интерфейсите, предоставени от Банката на нейните ползватели на платежни услуги за директен достъп до техните платежни сметки онлайн ежедневно.