Директива PSD2

В съответствие с разширената Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366 и „Законът за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС) БАКБ предлага портали, предназначени за доставчици на платежни услуги (TPPs).

Предлаганите услуги са базирани на Националния технически стандарт БИСТРА (Банкови Интерфейси за Стандартизирани Разплащания) и удовлетворяват изискванията на ЗПУПС и Директива (EU) 2015/2366 (PSD2). За TPPs са публикувани:

  • API интерфейси по БИСТРА
  • Услугите „Информация по сметка“, „Иницииране на плащане“ и „Потвърждение за наличност на средства по сметка“
  • Система за управление на съгласията на потребителите на TPPs
  • Портали за разработчици, включващи документация и тестова среда (sandbox) на английски език

За достъп до средите:

Считано от 07.01.2020 г. БАКБ публикува на 3 (три) - месечна база статистическата информация за сравнение на достъпността на интерфейсите, предоставени от Банката на нейните ползватели на платежни услуги за директен достъп до техните платежни сметки онлайн ежедневно.

Статистическата информация за достъпността на интерфейсите за периода 01.10.2019-31.12.2019 г.