Специализираната гаранционна схема на ОГФМСП е с акцент върху основните тематични приоритети на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София.

Програмата предоставя предимство, при равни други условия:

  • на проектите на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър" и на лица до 35 г. и над 50 г.
  • на проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата иновативна идея, както и на такива, които разкриват нови работни места за безработни

Всички кредитоискатели, развиващи основната си дейност или регистрирани на територията на Столична община, кандидатстващи в БАКБ АД, могат да се възползват от допълнително ползване на обезпечение в размер до 30 000 лв. по програма ФИСП.

Кредитоискатели, желаещи да се възползват от обезпечение по ОГФМСП, следва да се обръщат към офисите на банката в гр. София.