Кредит по съвместна програма с ББР АД

Кредитополучатели: Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП 

Цел на кредита: инвестиционно и оборотно финансиране. 

Валута: лева/евро

Отпускане: еднократно

Лихвен процент: 3M EURIBOR + до 4.2 % надбавка

Такси и комисиони:

  • Без такса за разглеждане на документи
  • Без такса управление
  • Всички останали такси и комисионни са съгласно тарифата на банката